ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

[caption id="attachment_3253" align="aligncenter" width="750"] ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا[/caption]ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور: با توجه به وظایف و مسئولیت های گمرک جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت آشکار و واضح است که گمرک جمهوری اسلامی ایران ایران نه تنها به لحاظ تشکیلاتی ,و سازمانی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است بلکه با توجه به نقش مهم و حیاتی از، که جنبه های گوناگون و مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وحفاظت جامعه دارد، این سازمان را زمینه ها و موارد عدیده و مختلفی به وزارتخانه ها و در وسازمان های مختلف مربوط می نماید. ذیلاً اهم این موارد اشاره می شود: تامین بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ اجرای قوانین و مقررات صادرات و واردات ، این سازمان را به وزارت بازرگانی ؛ نظارت و دخالت فعال در امر ترانزیت کالا ، آن را به وزارت راه و ترابری (و زیرمجموعه های تخصصی این وزارتخانه )؛ حضور گسترده و پیگیر در امر مبارزه و کشف قاچاق کالا و مواد مخدر، این سازمان را به دستگاه های گوناگون (نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر)؛ عضویت درسازمان ها و تشکیلات اقتصادی منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های تخصصی جهانی و همچنین انعقاد موافقتنامه ها و توافق نامه ها و یادداشت های تفاهم دو یا چند جانبه با گمرکات دیگر کشورها، عرصه فعالیت گسترده و متنوع گمرک ایران را به وزارت امور خارجه مرتبط و با ربط می سازد. علاوه موارد ذکر شده، نقش گمرک در حمایت از تولیدات و کالاهای داخلی از طریق اعمال تعرفه های حمایتی، آن را به وزارتخانه هایی از قبيل صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و همچنین تامین بهداشت عمومی جامعه از طریق اعمال قرنطینه و نظارت بر استانداردهای ملی و بین المللی بهداشتی، این سازمان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه استاندارد و همچنین اعمال مقررات ارزی آن را به سیستم بانکی و بانک مرکزی مربوط می نماید. از این رو مثال هایی که درمورد زمینه های فعالیت و شرح وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران آورده شد موید آن است که این سازمان دارای نقش و جایگاهی ملی و فرابخشی در عرصه اقتصاد کشور می باشد. اهمیت نقش فرابخشی گمرک در زمینه های مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و حفاظت از سلامت جامعه در مقابل کالاهای خطرناک و زیان آور، مقابله با جرم های سازمان یافته بين المللی و.. باعث گردیده که گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها، وزارتخانه ها، شرکت های ترخیص کالا و ترخیص کار های متعددی در ارتباط بوده و دستگاه های گوناگونی از جنبه های فوق الذکر بر واردات کالا و صادرات کالا ها از طریق مبادی رسمی و گمرکی، نظارت نمایند. برای نشان دادن گستردگی و زیاد بودن و تعدد وزارتخانه ها و سازمان هایی که بنا به دلایل مختلف و متعدد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و غیره در امور گمرکی کشور ذى نفع هستند و رابطه ترخیص کار با گمرک، فهرست این سازمان ها که بالغ بر ۴۵ سازمان است، به شرح ذیل اعلام می گردد: شورای عالی انفورماتیکسازمان دامپزشکیسازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگانسازمان حفاظت محیط زیست بانک مرکزی شر کت دخانیاتسازمان تربیت بدنیوزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان انرژی اتمیوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحوزارت راه و شهرسازیوزارت کشورسازمان بنادر و دریانوردیوزارت نفتوزارت امور خارجهوزارت علوم، تحقیقات و فناوریموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتیوزارت امور اقتصادی و داراییوزارت آموزش و پرورشمرجع ملی کنوانسیون سلاح های شیمیاییستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدرمعاونت دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاداره کل نظارت بر تجهیزات پزشکیاداره کل نظارت بر مواد غذاییوزارت جهاد کشاورزیشرکت مخابراتسازمان دامپزشکیستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزسازمان جنگل ها و مراتع کشورشیلاتسازمان هواپیمایی کشوریراه آهن جمهوری اسلامی ایرانسازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکیسیستم بانکی کشورشرکت ملی انبارهای عمومیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان میراث فرهنگی و گردشگریکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمراجع قضایینیروی انتظامیموسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانیشرکت پست جمهوری اسلامی ایرانمرکز توسعه صادرات کشور مرکز آمار ایران [av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماستشرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ، واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰[/av_icon_box] رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا برای این که بتوان این را بهتر درک کرد به نمونه های زیر که نوع سازمان حقیقی یا حقوقی را با نوع خدمات و انتظارات متقابل در برابر گمرک توجه فرمایید. گروهبندی1: اشخاص حقیقی یا حقوقیسازمان بنادر و دریانوردیسازمان هواپیمایی کشوریراه آهن جمهوری اسلامی ایرانسازمان حمل و نقل و پایانه های کشوراتحادیه موسسات حمل و نقل بین المللی نوع خدمات و انتظارات متقابل : حمل و نقل کالا و مسافر و امور مربوطه گروهبندی2: اشخاص حقیقی یا حقوقیسازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نوع خدمات و انتظارات متقابل : فروش کالای متروکه، ضبطی قطعیت یافته و قاچاق گروهبندی3: اشخاص حقیقی یا حقوقیسیستم بانکی کشور نوع خدمات و انتظارات متقابل : ارائه خدمات گمرکی گروهبندی4: اشخاص حقیقی یا حقوقیشرکت ملی انبارهای عمومی نوع خدمات و انتظارات متقابل : تخلیه، بارگیری، نگهداری، بسته بندی کالا و.. گروهبندی5: اشخاص حقیقی یا حقوقیموسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی گروهبندی6: اشخاص حقیقی یا حقوقیشرکت پست جمهوری اسلامی ایران نوع خدمات و انتظارات متقابل : ایجاد و تسهیل امر ارتباطات گروهبندی7: اشخاص حقیقی یا حقوقیسازمان ها و موسسات اطلاع رسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار ایران نوع خدمات و انتظارات متقابل : اطلاع رسانی گروهبندی8: اشخاص حقیقی یا حقوقیموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نوع خدمات و انتظارات متقابل : تشخیص نوع کالا جهت تعیین ارزش و تعرفه گروهبندی9: اشخاص حقیقی یا حقوقی سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوط با امور گمرکی و بازرگانی خارجی: وزارت آموزش و پرورشوزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیوزارت امور اقتصادی و داراییوزارت جهاد کشاورزیوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمرکز توسعه تجارت کشورو... نوع خدمات و انتظارات متقابل : صدور مجوزهای لازم جهت امور واردات و صادرات ، سیاست گذاری ، اطلاع رسانی ، تحقیقات، قرنطینه، انجام کنترل های ایمنی و ... گروهبندی10: اشخاص حقیقی یا حقوقیدادگاه های کل کشور رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارائه نظر در مورد تخلفات یاد شده
ادامه : ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمان های کشور، رابطه ترخیص کار با گمرک و هدف شرکت ترخیص کالا
ãäÈÚ

مشخصات

  • منبع: http://tarkhiskara.parsablog.com/post/27
  • کلمات کلیدی: کالا ,گمرک ,ترخیص ,سازمان ,خدمات ,واردات ,جمهوری اسلامی ,اشخاص حقیقی ,انتظارات متقابل ,ترخیص کالا ,اسلامی ایران ,جمهوری اسلامی ایران ,گمرک جمهو
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها